Докторантура

03 шілдеден 25 шілдеге дейін - құжаттарды қабылдау

Магистратура мен докторантураға түсу емтихандары 08-16 тамыз аралығында өткізіледі

Қабылдау 28 тамызға дейін 

Құжаттар:

 1. дайындық бағыты көрсетілген университет ректорының атына өтініш;
 2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 3. білімі туралы құжат (түпнұсқа);
 4. шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;
 5. 086-У нысанындағы медициналық анықтама, № 907 бұйрығымен бекітілген;
 6. 3x4 өлшемді 6 фотосурет;
 7. жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;
 8. ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.
 9. қосымша құжаттар (дайындық бейіні бойынша реферат 25 беттен кем емес және рефератқа 2 пікір);
 10. құжаттар тізбесі;
 11. скоросшиватель мен конверт. 

Телефон: 70-55-03, 70-55-35

сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін

(түскі ас 13:00-14:00) www.qaznui.com

Докторантура

 С 03 июля по 25 июля – прием документов

Вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру проводятся с 08 до 16 августа

Зачисление до 28 августа

 Документы:

 1. заявление на имя ректора университета с указанием направления подготовки;
 2. копию документа, удостоверяющего личность;
 3. документ об образовании (подлинник);
 4. международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком;
 5. медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом № 907;
 6. шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
 7. личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
 8. список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.
 9. дополнительные документы (реферат по профилю подготовки объемом не менее 25 стр. и 2 рецензии на реферат);
 10. опись документов;
 11. скоросшиватель и конверт.

 Телефон: 70-55-03, 70-55-35    

с 9.00 до 18.00

(13.00-14.00 обед) www.qaznui.com

НАШИ КОНТАКТЫ

 • 010000, Нур-Султан, проспект Тауелсіздік, 50
 • Приемная комиссия - 8 (7172) 70-55-03, +7 (7172) 70-55-35
Форма обратной связи

мы в социальных сетях

Карта

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Cyan Green Brown Purple Tomato

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight1

Background Color

Spotlight2

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction